icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug - Mosegårdsvej 10, 5690 Tommerup

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på landbrugsejendommen Mosegårdsvej 10, 5690 Tommerup.

Hele afgørelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse, Mosegårdsvej 10, 5690 Tommerup

Revurdering Mosegård - mosegårdsvej 10 (supplerende oplysninger)

Revurderingsskema nr. 223091, Mosegårdsvej 10, 5690 Tommerup

§ 12, stk. 2 miljøgodkendelse 28. december 2009

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest den torsdag den 6. maj 2021.

Offentliggjort den 8. april 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger