icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug - Langstedvej 85, 5690 Tommerup

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på landbrugsejendommen Langstedvej 85, 5690 Tommerup.

Hele afgørelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse, Langstedvej 85, 5690 Tommerup

Revurderingsskema nr. 224357, Langstedvej 85, 5690 Tommerup

Redegørelse til revurdering (15.06.2021)

§ 12 miljøgodkendelse, Langstedvej 85, 5690 Tommerup (22.05.2017)

§ 12, stk. 3 Miljøgodkendelse Langstedvej 63, 5690 Tommerup (09.04.2018)

Scenarieskema nr. 227468 (nr. 1 - kun stald 1 opført)

Scenarieskema nr. 227470 (nr. 2 - stald 1+2 u. udearealer)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 22. juli 2021.

Offentliggjort den 24. juni 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger