icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug, Langstedgyden 33, 5610 Assens

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på landbrugsejendommen Langstedgyden 33, 5610 Assens.

Hele afgørelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse, Langstedgyden 33, 5610 Assens

Revurderingsskema nr. 223036 Langstedgyden 33

§ 12 miljøgodkendelse 30. september 2008

§ 12, stk. 3 miljøgodkendelse 12. februar 2015 (tillæg)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag den 12. februar 2021.

Offentliggjort den 15. januar 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger