icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug - Johan Rantzaus Vej 7, 5610 Assens

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på landbrugsejendommen Johan Rantzaus Vej 7, 5610 Assens.

Hele afgørelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse, Johan Rantzaus Vej 7, 5620 Glamsbjerg

Revurderingsskema nr.224282, Johan Rantzaus vej 7, 5610 Assens

§ 12 miljøgodkendelse, Johan Rantzaus Vej 7, 5610 Assens, 30. marts 2016

BAT-redegørelse, Johan Rantzaus Vej 7

Oversigtskort over produktionsareal - Johan Rantzaus Vej 7

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 16. juni 2021.

Offentliggjort den 19. maj 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger