icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug - Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på landbrugsejendommen Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg.

Hele afgørelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse, Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg

Revurderingsskema nr. 224284, Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg

§ 12 miljøgodkendelse, Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg (18.07.2016)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 23. juni 2021.

Offentliggjort den 26. maj 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger