icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug - Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på landbrugsejendommen Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg.

Hele afgørelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse på Hedekrogen 14, 6520 Glamsbjerg

Revurderingsskema nr. 226767 - Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg

§ 12 miljøgodkendelse, Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg, 28. september 2010

§ 12, stk. 3 Miljøgodkendelse (tillæg), Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg, 17. juli 2018

BAT-redegørelse - Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg

Oversigtskort over produktionsareal - Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 5. juli 2021.

Offentliggjort den 7. juni 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger