icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug - Flædekærvej 12, 5631 Ebberup

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på landbrugsejendommen Flædekærvej 12, 5631 Ebberup.

Hele afgørelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse, Flædekærvej 12, 5631 Ebberup

Miljøgodkendelse § 12,2, Flædekærvej 12 (02.07.2013)

Revurderingsskema nr. 223038, Flædekærvej 12, 5631 Ebberup

Ansøgningsskema nr. 42628 (23.10.2012)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 18. marts 2021.

Offentliggjort den 18. februar 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du

Oplysning om behandling af personoplysninger