icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug - Dyrehavegårdsvej 10, 5690 Tommerup

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på landbrugsejendommen Dyrehavegårdsvej 10, 5690 Tommerup.

Hele afgørelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Revurdering af Kap. 5, § 33 miljøgodkendelse, Dyrehavegårdsvej 10, 5690 Tommerup

Revurderingsskema nr. 223083, Dyrehavegårdsvej 10

Kap. 5, § 33 miljøgodkendelse, 26.10.2007

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 1. april 2021.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger