icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug - Bogensevej 30, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på landbrugsejendommen Bogensevej 30, 5620 Glamsbjerg.

Hele afgørelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse, Bogensevej 30, 5620 Glamsbjerg

Revurderingsskema nr. 223040, Bogensevej 30, 5620 Glamsbjerg

Redegørelse til revurdering

§ 12 miljøgodkendelse 8. september 2010

§ 12, stk. 3 miljøgodkendelse 3. august 2017 (tillæg)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 6. maj 2021.

Offentliggjort den 8. april 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger