icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til husdyrbrug - Mullerødvej 21, 5683 Haarby

Assens Kommune (Rådhus Alé 5, 5610 Assens) skal som tilsynsmyndighed tage miljøgodkendelsen til husdyrbruget Mullerødvej 21, 5683 Haarby op til regelmæssig revurdering.

Husdyrbruget har en § 12 miljøgodkendelse til en produktion af 8.250 stk. slagtesvin (30 – 119,5 kg) der nu revurderes efter gældende regler.

Enhver har ret til at se og kommentere på sagsmaterialet. Spørgsmål og kommentarer til revurderingen kan sendes til landbrug@assens.dk.

Det nuværende sagsmaterialet kan ses via nedenstående links.

§ 12 miljøgodkendelse (07.09.2010)

Klagenævns afgørelsen - NMK-132-00315 (15.10.2012)

Derudover kan enhver få tilsendt udkast af afgørelsen, nå dette foreligger. Du bedes giver os besked om dette senest torsdag den 4. februar 2021.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 21. januar 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger