icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til husdyrbrug - Johan Rantzaus Vej 7, 5610 Assens

Assens Kommune (Rådhus Allé 5, 5610 Assens) skal som tilsynsmyndighed tage miljøgodkendelsen til husdyrbruget på Johan Rantzaus Vej 7, 5610 Assens op til regelmæssig revurdering.

Husdyrbruget har en § 12 miljøgodkendelse til en produktion af 14.000 stk. slagtesvin der nu revurderes efter gældende regler.

Enhver har ret til at se og kommentere på sagsmaterialet. Spørgsmål og kommentarer til revurderingen kan sendes til landbrug@assens.dk.

Det nuværende sagsmaterialet kan ses via nedenstående link.

§ 12 miljøgodkendelse, Johan Rantzaus Vej 7 

Derudover kan enhver få tilsendt udkast af afgørelsen, nå dette foreligger. Du bedes giver os besked om dette senest mandag den 4. januar 2021.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 18. december 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger