icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til husdyrbrug - Flædekærvej 12, 5631 Ebberup

Assens Kommune (Rådhus Allé 5, 5610 Assens) skal som tilsynsmyndighed tage miljøgodkendelsen til husdyrbruget på Flædekærvej 12, 5631 Ebberup op til regelmæssig revurdering.

Husdyrbruget har en § 12 miljøgodkendelse til en produktion på 650 diegivende årssøer, 390 drægtige årssøer, 15.000 stk. smågrise (7,3 – 30 kg) og 10.900 stk. slagtesvin (30 – 107 kg), der nu revurderes efter gældende regler.

Enhver har ret til at se og kommentere på sagsmaterialet. Spørgsmål og kommentarer til revurderingen kan sendes til landbrug@assens.dk.

Det nuværende sagsmaterialet kan ses via nedenstående links.

§ 12 Miljøgodkendelse, Flædekærvej 12, 5631 Ebberup

Derudover kan enhver få tilsendt udkast af afgørelsen, nå dette foreligger. Du bedes giver os besked om dette senest torsdag den 26. november 2020.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 12. november 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger