icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til husdyrbrug - Dyrehavegårdsvej 10, 5690 Tommerup

Assens Kommune (Rådhus Allé 5, 5610 Assens) skal som tilsynsmyndighed tage miljøgodkendelsen til husdyrbruget på Dyrehavegårdsvej 10, 5690 Tommerup til regelmæssig revurdering.

Husdyrbruget har en kap. 5 miljøgodkendelse til en produktion på 1.085 årssøer med grise til fravænning (7,2 kg) og 500 stk. polte der nu revurderes efter gældende regler.

Enhver har ret til at se og kommentere på sagsmaterialet. Spørgsmål og kommentarer til revurderingen kan sendes til landbrug@assens.dk.

Det nuværende sagsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Kap. 5 Miljøgodkendelse, Dyrehavegårdsvej 10

Derudover kan enhver få tilsendt udkast af afgørelsen, nå dette foreligger. Du bedes giver os besked om dette senest fredag den 27. november 2020.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 13. november 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger