icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse – ikke IE-husdyrbrug - Trollesøvej 24, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt påbud efter § 39 jf. § 41 jf. § 43 a i Husdyrbrugloven til husdyrbruget på Trollesøvej 24, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt påbud om frist for opfyldelse af ammoniakdepositions krav. Hele påbuddet med bilag kan ses via nedenstående links.

Påbud efter Husdyrbruglovens § 39, jf. § 41, jf. § 43 a om frist for opfyldelse af ammoniakdeposition krav 

Opmåling af produktionsareal, Trollesøvej 24

Revurderingsskema nr. 222109 

Situaitonsplan Trollsøvej 24 

§ 11 miljøgodkendelse, Trollesøvej 24, 5620 Glamsbjerg (16.03.2010) 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 18. januar 2021.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger