icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Restaurering af vandløbet Brende Å samt tilløbet Bred Nordvestre Enge i forbindelse med etablering af vådområde mellem Aarup og Bred

Du kan se hele høringen her

Høring Restaureringsprojektet sendes hermed i offentlig høring i 8 uger. Høringsberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klage-berettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Efter høringen vurderer kommunen, om projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.
Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 16. august 2021.

Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Offentliggjort den 21. juni 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger