Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Råderumskatalog - Uddannelse, Børn og Familie - Assens Kommunes budget 2020-2023

Uddannelse, Børn og Familie sender Råderumskatalog i høring

Udvalget sender hermed råderumskataloget i høring. Tidsfristen er kort, da udvalget på maj-mødet behandler de indkomne høringssvar med henblik på, at udvalget tager endelig stilling til et råderumskatalog svarende til 14,7 mio. kr. på udvalgets møde i juni.

Høringssvar skal være Børn, Unge og Uddannelse i hænde senest onsdag den 1. maj 2019. Høringssvar sendes til Marianne Larsen, malar@assens.dk.

Råderumskataloget er vedlagt som bilag.