Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Råderumskatalog - Social og Sundhed - Assens Kommunes budget 2020 - 2023

Social og Sundhed sender råderumskatalog i høring

På baggrund af beslutning i Økonomiudvalget har Social og Sundhed udarbejdet et råderumskatalog på kr. 11.179 mio.

Social og Sundhed har på udvalgsmødet den 6. maj 2019 besluttet at sende det samlede råderumskatalog i høring.

Høringssvar skal være Social og Sundhed i hænde senest 24. maj 2019, kl. 12.00. Høringssvar vil indgå i udvalgets endelige behandling af sagen den 3. juni 2018.

Spørgsmål kan rettes til:
Udvalgsformand Charlotte Kjær på 29 37 90 53 eller på e-mail: chach@assens.dk

Høringssvar sendes til: velfaerd@assens.dk – att.: Dorte Hauge Antonsen

Råderumskataloget er vedlagt som bilag.