icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Puge Mølle Å - Reguleringsprojekt st. 5.700 - st. 5.850

 

Høring Reguleringsprojektet sendes hermed i offentlig høring i 4 uger. Høringsberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Efter høringen vurderer kommunen, om projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.
Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 1. oktober 2018.

Sags id. 18/20193 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Du kan se alle bilag her

Høringsbrev - Reguleringsprojekt st. 5.700 - st. 5.850

Puge Mølle Å - Projekt beskrivelse 2018

Puge Mølle Å - Kortudsnit 1A

Lodsejertilladelse - Anders Rasmussen

Lodsejertilladelse - Carl Storm

Lodsejertilladelse - Karl Madsen

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har