icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Projektet for etablering af et solcelleanlæg ved Assens Fjernvarme ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse

Assens Kommune har truffet afgørelse om, at projektet for etablering af et solcelleanlæg ved Assens Fjernvarme ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, idet projektet vurderes til ikke at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Du kan læse kommunens afgørelse her

Du kan se kommunens screening her

Du kan se anmeldelsen af projektet her

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 29. september 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger