icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Partshøring - Optagelse af privat fællesvej som offentlig stirute (vandresti)

Assens Kommune har besluttet at oprette en rekreativ kystnær vandresti fra Damsbo Skovene til Å Camping.

På denne stirute indgår strækninger ad private fællesveje, som ønskes sikret for offentlig gående færdsel. Det sker ved, at stiforløbet optages som en offentlig sti med hjemmel i § 2a i Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

Relevante parter (lodsejere samt direkte brugere der benytter den private fællesvej som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer) kan indsende bemærkninger til kommunen om optagelsen af strækningerne som offentlig stirute.

Det skal ske senest onsdag den 19. juli 2017 til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens eller per e-mail til natur@assens.dk

Du kan læse hele partshøringen her.

Offentliggjort den 14. juni 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: