icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Partshøring om udkast til nyt regulativ for Afløb fra Verninge Mose

I Assens Kommune er det besluttet at opdatere vandløbsregulativerne for offentlige vandløbsstrækninger i Holmehave Bæk-systemet. Afløb fra Verninge Mose tilhører dette vandløbssystem.

Assens Kommune har udarbejdet et udkast til nyt regulativ for denne strækning, som vedlægges dette partshøringsbrev, som Bilag 1. Assens Kommune er forpligtiget til at foretage denne partshøring efter forvaltningslovens bestemmelser.

Du kan læse mere på nedenstående links:

Eventuelle høringssvar skal være modtaget senest den 19/07-2022 på mail natur@assens.dk eller via brev til Miljø og Natur – ATT: Søren Bay, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.
Vi gør opmærksom på at eventuelle høringssvar kan fremgå af den endelige afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Offentliggjort den 24. maj 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger