icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Opsætning af campinghytter på Aa Strand Camping

Å Strandvej 61, 5631 Ebberup

Assens Kommune har giver tilladelse til opsætning af 3 campinghytter til udlejning på Aa Strand Camping, der ligger Å Strandvej 61, 5631 Ebberup.

Du kan se hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelser truffet i henhold til Campingreglementet, (bekendtgørelse nr. 844 af 30. juni 2010) kan påklages til Planklagenævnet, bekendtgørelsens § 18, stk. 1.

Klageberettigede er

1. Adressaten for afgørelsen
2. Offentlige myndigheder
3. Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Offentliggjort den 18. oktober 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har