icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ophævelse af Lokalplan nr. 79 - Tommerup

Ophævelse af Lokalplan nr. 79 er vedtaget endeligt af Miljø, Teknik og Plan den 4. marts 2019. Planen offentliggøres på plandata.dk den 11. marts 2019.

Ophævelsen sker, da lokalplanen er utidssvarende i forhold til den faktiske mulige anvendelse af arealet. Området ligger lavt med oversvømmelsesrisici, hvorfor det ikke er realistisk at udnytte arealet til boliger.

Du kan se Ophævelse af Lokalplan nr. 79 her

Den endelige vedtagelse af planen kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

Offentliggjort den 8. marts 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har