icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Områdeklassificeringen

Forslag til områder, hvor jorden kan være lettere forurenet

Forslaget er i offentlig høring i perioden 5. oktober til 2. november 2017, hvor alle, der har en interesse i sagen, kan sende kommentarer til kommunen, på adressen Rådhus Allé 5, 5610 Assens eller pr. mail til jordvand@assens.dk. Eventuelle indsigelser til forslaget vil indgå i kommunens behandling før endelig vedtagelse af regulativet.

Du kan læse mere her og se de berørte områder på et kort

Indtil det opdaterede regulativ træder i kraft, er regulativet fra 2008 gældende. Regler herom er givet i Bekendtgørelse nr. 1452 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Yderligere oplysninger kan fås hos Miljø- og Naturafdelingen:
Heidi Frøkiær 64 74 72 15, Britta Tinghus 64 74 64 88.

 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: