icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Områdeklassificering i Assens Kommune

– Forslag til områder, hvor jorden kan være lettere forurenet.

Assens Kommune har efter § 50a i Lov om forurenet jord lavet forslag til opdatering af områdeklassificering i kommunen. Opdateringen omfatter alene lokalplanområderne 2.1-3, 2.1-5 og 4.2-6.

Områdeklassificering definerer områder i kommunen, hvor jorden vurderes at være lettere forurenet.

Du kan se kortbilag her

I de klassificerede områder skal kommunen rådgive beboerne om, hvordan man kan tage de fornødne sundhedsmæssige forholdsregler over for den lettere forurening. Hvis man vil flytte jord fra områderne, skal man også anmelde dette til kommunen.

Alle byzoner skal som udgangspunkt områdeklassificeres som lettere forurenede, men kommunerne kan også vælge at differentiere klassificeringen, så f.eks. nye boligområder, som ikke antages at være forurenede, undtages fra områdeklassificeringen.

Assens Kommune har valgt at differentiere områdeklassificeringen.

Forslaget er i offentlig høring i perioden 27. februar til den 26. marts 2020, hvor alle, der har en interesse i sagen, kan sende kommentarer til kommunen, på adressen Rådhus Allé 5, 5610 Assens eller pr. mail til industri@assens.dk. Eventuelle indsigelser til forslaget vil indgå i kommunens behandling før endelig vedtagelse af regulativet.

Indtil det opdaterede regulativ træder i kraft, er regulativet fra 2016 gældende. Regler herom er givet i Bekendtgørelse nr. 1452 fra 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Yderligere oplysninger kan fås hos Miljø- og Naturafdelingen:
Britta Tinghus 64 74 64 88.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger