icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Omklassifikation af delstrækning af Rævedamsafløbet

Du kan se hele afgørelsen her

Din eventuelle klage skal være sendt i klageportalen senest den 09.02.2021.

Sags id. 20/14367 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger