icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Offentliggørelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr 17 – Grønt Danmarkskort

Forslaget er godkendt til offentliggørelse på Byrådets møde den 27. januar 2021

Assens Kommune har ikke tidligere udpeget og fastsat retningslinjer for Grønt Danmarkskort. Med dette tillæg udarbejdes nye retningslinjer, arealudpegninger og redegørelse for Grønt Danmarkskort i Assens Kommune.

Grønt Danmarkskort - den nye samlede planlægning for naturbeskyttelsesinteresserne i Assens Kommune - aflyser og erstatter retningslinjer og arealudpegninger knyttet til det hidtidige afsnit 6.5 Natur i kommuneplanen.

Delmængden om naturkvalitetsmål i det hidtidige afsnit 6.5 Natur flyttes dog for sig selv i et nyt afsnit 6.12 Naturkvalitetsmål med dette tillæg. Den del i den nuværende kommuneplan dækker nemlig over flere små områder end naturnetværket Grønt Danmarkskort. I forhold til at yde en god naturadministration af al beskyttet natur i Assens Kommune er det derfor ønsket, at naturkvalitetsmålene fortsat er en del af kommuneplanen som et selvstændigt afsnit med egne retningslinjer.

Du kan se Kommuneplantillæg nr. 17 her

Du kan se Miljøscreening her

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 17 er i 8 ugers offentlig høring fra 12. februar til og med den 9. april 2021.

Du kan sende dit høringssvar til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Har du ikke digital post, kan du sende det til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vi skal have modtaget dit høringssvar senest den 9. april 2021.

Det er vurderet, at kommuneplantillæg nr. 17 ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Assens Kommune har derfor afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den 12. februar 2021, som er den dag, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen til Planklagenævnet.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger