icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Offentlig høring af klimasikringsprojekt ved Andebøllevej 255, Vissenbjerg

Høring af klimasikringsprojekt på matr. nr. 2x, Andebølle By, Vissenbjerg.

Du kan læse mere på nedenstående links

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 16. december 2021.

Sags id. 21/11781 bedes anført ved alle henvendelser. Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Offentliggjort den 9. december 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger