icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport

(bestående af miljøvurdering af planforslagene og VVM-redegørelse) for etablering af renseanlæg, vandværk m.v. ved Assens by

Planforslagene og miljørapporten er udsendt i offentlig høring fra den 12. oktober 2017 til den 7. december 2017.

Projektet omfatter følgende hovedelementer:

  • Nyt renseanlæg med en kapacitet på 100.000 PE (personækvivalenter) med tilhørende biogasanlæg.
  • Modtageanlæg for industrispildevand og KOD-pulp til bioforgasning i biogasanlægget.
  • Nyt vandværk til forsyning af den vestlige del af kommunen.
  • Lokalplanen rummer desuden mulighed for udbygning af renseanlægget til 150.000 PE.

Link til høringsmaterialet:
Høringsbrev
Forslag til lokalplan 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej Assens
Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2029
Miljørapport (bestående af miljøvurdering af planforslagene og VVM-redegørelse) med udkast til miljøgodkendelse

Offentligt informationsmøde

Der afholdes offentligt informationsmøde tirsdag den 7. november 2017 kl. 17 – 19. Mødet holdes på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.
Der er indgang fra kl 16.45 via rådhusgården og indgangen til mødecenteret ved skorstenen.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: