icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Nycoat Fyn ApS. Miljøgodkendelse

Assens kommune har truffet afgørelse om miljøgodkendelse til Nycoat Fyn ApS, Industrivej 5, 5560 Aarup.

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til en udvidelse af den eksisterende produktion i form af overfladebehandling af metaller.

Du kan se hele miljøgodkendelsen her

Afgørelsen offentliggøres d. 21. januar 2022. Afgørelsen kan påklages.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest d. 18. februar 2022.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger