icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Natur- og Friluftsstrategien og Natur- og Friluftspolitikken i høring

Alle borgere får nu mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til Kommunens kommende Natur- og Friluftsstrategi. Strategien sætter retning og kurs for, hvordan Assens Kommune i de kommende år vil arbejde med at beskytte og udvikle naturen, ligesom den understøtter mulighederne for, at borgere og besøgende kan have et aktivt friluftsliv i Kommunen.

Høringsperioden er fra den 6. maj til den 18. juni.

Du kan se Natur- og Friluftsstrategien her

Du kan se Natur- og Friluftspolitikken her

Hvis man ønsker at give bemærkninger til Natur- og Friluftsstrategien eller Natur- og Friluftspolitikken skal det ske Pia Aalkjær Bruun, Assens Kommune, på e-mail: pkabr@assens.dk Bemærkninger skal være sendt til Kommunen senest den 18. juni.

Borgermøde

Den 1. juni, kl. 17.00 – 19.00 afholdes der et borgermøde, hvor interesserede borgere kan komme og høre mere om Natur- og Friluftspolitikken samt Strategien. Der vil desuden være forskellige oplæg, hvor tilhørerne får inspiration til, hvad man selv kan gøre for biodiversiteten, og hvad naturen betyder for vores generelle trivsel – både mentalt og fysisk.
Borgermødet afholdes på Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup. Der vil være oplæg af Katrine Turner fra Ellevilde Egne, Morten Grimsgaard fra Gl. Avernæs samt Kristian Jager Nykrog fra Friluftsrådet.

Tilmelding til borgermødet skal ske til Pia Aalkjær Bruun i Miljø og Natur på e-mail: pkabr@assens.dk

Grundet COVID-19-restriktioner er arrangementet på maksimalt 50 personer. Derfor er der tilmelding efter først til mølle.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger