icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Montana Furniture A/S, Revurdering af miljøgodkendelse

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelse til Montana Furniture A/S, Akkerupvej 16, 5683 Haarby.

Du kan se mere på nedenstånde links

Miljøgodkendelse Montana Furniture

Montana Furniture AS kort over beliggenhed

Oversigt over placering af afkast med ny nummering

Oversigtstegning

Oversigt over affaldscontainer

Flowdiagrammer

Revurderingen viser at virksomheden kan drives uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Afgørelsen er meddelt og offentliggjort den 10. februar 2020. Afgørelsen om miljøgodkendelse kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på Nævnenes Hus hjemmeside samt på www.borger.dk og www.virk.dk . Klagen skal være indgivet senest den 9. marts 2020.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger