icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Minivådområde – Høring af reguleringsprojekt på matr. nr. 3i, Sø Søby By, Søby

Du kan læse mere på nedenstående links:

Høring - Regulering af vandløb ifb. minivådområde på matr. 2k Sø Søby By, Søby

Ansøgning om tilladelse til minivådområde

Ansøgningsskema til VVM-screening

Oversigtskort-1-5000

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 16. juli 2021.
Sags id. 20/21362 bedes anført ved alle henvendelser. Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger