icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Minivådområde – Høring af reguleringsprojekt på matr. nr. 25d, Ørsted By, Ørsted

Du kan læse mere på nedenstående links:

Høring - Regulering af vandløb ifb. minivådområde på matr. 25d Ørsted By, Ørsted

Jesgyden 11 - Ansøgning Minivådområde

Jesgyden 11 - Ansøgningsskema til VVM-screening

Jesgyden 11 - Kort 1-5000

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 13. juli 2021.

Sags id. 20/7992 bedes anført ved alle henvendelser. Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Offentliggjort den 15. juni 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger