icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Minivådområde – Høring af reguleringsprojekt på matr. nr. 1k Skaarup By, Dreslette

Høringsbrev - Regulering af vandløb ifb. minivådområde på matr. 1k

Ansøgning om etablering af minivådområde

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest d. 16. marts 2020.

Sags id. 19/3621 bedes anført ved alle henvendelser. Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Offentliggjort den 14. februar 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger