icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Minivådområde – Høring af reguleringsprojekt på matr. nr. 18l, Ørsted By, Ørsted

Du kan læse mere på nedenstående links:

Høring - Regulering af vandløb ifb. minivådområde på matr. 18l Ørsted By, Ørsted

Ansøgning om etablering af minivådområdet

Ansøgningsskema til VVM-screening 

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 15. juli 2021.

Sags id. 19/13572 bedes anført ved alle henvendelser. Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger