icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Minivådområde – Høring af reguleringsprojekt på matr. nr. 18d Barløse By, Barløse

Du kan læse mere på nedenstående links:

 

Høringssvar

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 4 uger efter modtagelse af høringen, frist for afgivelse af høringssvar er derfor 11. august 2022.

Sags id. 21/4338 bedes anført ved alle henvendelser. Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Offentliggjort den 14. juli 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger