icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Minivådområde – høring af reguleringsprojekt på matr. nr. 1 cf Hagenskov Hdg, Sørnderby

Du kan se mere på nedenstående links:

Høring Bjørnemosevej

Bilag Ansøgning om etablering af minivådområdet

Bilag Kort over projektet

Der kan indsendes svar på høringen i 4 uger fra offentliggørelsen der er den 21. juni 2021. Høringsperioden slutter den 19. juli 2021 ved kl. 23:59.

Svar på denne høring kan sendes til natur@assens.dk, mærket sag nr. 20/21695.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger