icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Minivådområde – godkendelse af reguleringsprojekt på matr. nr. 1 cf Hagenskov Hdg, Sønderby

Du kan læse mere i nedenstående links:

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af minivådområde

Bilag Ansøgning om etablering af minivådområdet

Bilag Kort over projektet

Denne godkendelse kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsen, der er den 21 juli 2021, se klagevejledning sidst i afgørelsen.

Har du spørgsmål til sagen kan du kontakte Søren Bay på telefon 64 74 69 26 / 64 74 75 11

Offentliggjort den 21. juli 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger