icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse til opførelse af kornsilo

Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup

Assens kommune har meddelt miljøtilladelse til opførelse af en 2.500 kbm. Stor fodersilo på husdyrbruget Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Miljøtilladelse til opførelse af kornsilo

Anmeldelse

Har du spørgsmål kan du kontakte Jakob Soelberg, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 15. februar 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: