icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse til ny maskinhal

husdyrbruget Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til ny maskinhal til husdyrbruget Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt tilladelse til opførelse af en maskinhal på 871 kvadratmeter. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Miljøtilladelse til opførelse af maskinhus

Anmeldelse af maskinhal jf. § 25

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via www.NMKN.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: