icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse til husdyrbrug - Stærmosevej 172, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbruget på landbrugsejendommen Stærmosevej 172, 5690 Tommerup.

Der er meddelt miljøtilladelse til at benytte et produktionsareal (areal hvorpå husdyrene kan afsætte deres husdyrgødning) på 2.317 m2 til et husdyrbrug med produktion af polte og smågrise.
Der opføres ikke nye anlæg til husdyrbruget.

Du kan læse mere de nedenstående links

§ 16 b miljøtilladelse

Følgebrev-miljøansøgning vers. 2

Lovliggørelse af containerstald

Skema 215154 - ver. 2

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen: https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være indgivet inden for 4 uger efter offentliggørelsen og senest den 2. juli 2020.

Har du spørgsmål kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk

Offentliggjort den 4. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger