icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse til gyllebeholder: Husdyrbrug ved Gamtofte

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til opførelse af en gyllebeholder på husdyrbruget Gamtoftevej 6, Gamtofte, 5610 Assens.

Der er meddelt tilladelse til opførelse af en gyllebeholder med kapacitet til 4.000 kubikmeter. Beholderen forsynes med fast overdækning. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse - § 12 tilladelse til etablering af gyllebeholder

Ansøgning skema 213577

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest den 14. november 2019.

Offentliggjort den 17. oktober 2019.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger