icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse til fodersiloer: Husdyrbrug i Saltofte

Saltoftevej 47, Saltofte, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til opførelse af to fodersiloer på husdyrbruget Saltoftevej 47, Saltofte, 5610 Assens.

Der er meddelt tilladelse til opførelse af to fodersiloer, som er 10 meter høje og placeres i den nordlige ende af eksisterende slagtesvinestald. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse - anmeldelse om opførelse af fodersiloer

Anmeldelse (Skema 203978)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest torsdag den 12. juli 2018.

Offentliggjort den 13 juni 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har