Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Information om Corona/Covid-19
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse: Husdyrbrug

Tobovej 75, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Tobovej 75, 5690 Tommerup.

Der er meddelt tilladelse til 7.000 stk. æglæggende fasanhøner, 45.000 stk. fasankyllinger, 7.000 stk. fasanopdræt og 7.000 stk. fasanhøner svarende til 24,39 dyreenheder (DE). Hele miljøtilladelsen kan ses via nedenstående links.

§ 10 stk 2 miljøtilladelse, fasanhold (24,39 DE), Tobovej 75, 5690 Tommerup

Ansøgningsskema nr. 102323 Version 2

Ansøgningsskema til Tilladelse til husdyrproduktion (højst 75 dyreenheder)

Anlægstegning Tobovej 75

Fasaner på Tobovej 75 (konsulentredegørelse)

Høring om dispensation fra afstandskravet til naboskel

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for øvrige. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.borger.dk eller www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 9. april 2018.