icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse Husdyrbrug Voldtoftevej 71, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Voldtoftevej 71, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt tilladelse til et eksisterende produktionsareal på 1.294 m2 til dyretypen slagtesvin.

Hele miljøtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links

§ 16b Miljøtilladelse, Voldtoftevej 71, 5620 Glamsbjerg

Ansøgningsskema nr. 214467

Miljøansøgning Voldtoftevej 71

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag den 24. april 2020.

Offentliggjort den 27. marts 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger