icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse: Husdyrbrug ved Voldbro

Gamtoftevej 6, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til opførelse af gyllebeholder på husdyrbruget Gamtoftevej 6, 5610 Assens.

Der er meddelt tilladelse til etablering af en 4.000 kubikmeter stor gyllebeholder med fast overdækning. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse om etablering af gyllebeholder

Anmeldelse af gyllebeholder

Placering af gyllebeholder

Oplysning om fast overdækning

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: