icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse: Husdyrbrug ved Stubberup

Middelfartvej 124, Stubberup, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt ”Emissionsorienteret produktionstilpasning” til husdyrbruget Middelfartvej 124, Stubberup, 5610 Assens.

Der er meddelt tilladelse til en produktion på 124 DE bestående af 4.600 slagtesvin/år (32-110 kg). Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 30 - Emissionsorienteret produktionstilpasning
Skema 100256 V-1
Situationsplan
Anmeldelse §30

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: