icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse: Husdyrbrug ved Orte

Orte Byvej 24, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til ”Emissionsorienteret produktionstilpasning” på husdyrbruget Orte Byvej 24, 5560 Aarup.

Der er meddelt tilladelse til produktion af søer, smågrise og slagtesvin svarende til 121,58 DE. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 30 - Emissionsorienteret produktionstilpasning

Anmeldelse emissionsorienteret produktionstilpasning §30, Orte Byvej 24

Anlægstegning, Orte Byvej 24

Skema 102170

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: