icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Miljøtilladelse: Husdyrbrug ved Orte (1)

Orte Byvej 24, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til ”Skift mellem dyretyper” på husdyrbruget Orte Byvej 24, 5560 Aarup.

Der er meddelt tilladelse til produktion af søer med grise til fravænning svarende til 121,36 DE. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 29 - skift mellem dyretyper

Anmeldelse anmeldelse skift mellem dyretyper §29, Orte Byvej 24

Skema 102215

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: